Stowarzyszenie Przyjaciól Harcerstwa Ziemi Wałeckiej

Minął kolejny rok naszej działalności

Z tej okazji pragniemy podziękować naszym darczyńcom za okazaną pomoc materialną oraz członkom Stowarzyszenia i sympatykom za zaangażowanie i pomoc w wykonywaniu powierzonych zadań, życząc wszystkim wszystkiego co najlepsze w roku 2015.

Przekaż 1%

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Wałeckiej jest organizacją pozarządową wpisaną do KRS, działającą na terenie powiatu wałeckiego. Z dniem 27 września 2013r. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Wałeckiej uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego ujętej w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w wykazie organizacji, którym można przekazać 1% podatku.


I Ty możesz pomóc zrealizować marzenia Naszych Podopiecznych. Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym PIT:

KRS 0000387780

Możesz także odpisać od dochodu darowizny pieniądze, wpłacone na konto SPHZW SBL Zakrzewo o/Wałcz z dopiskiem: „darowizna na cele pożytku publicznego”

80 8944 0003 4201 5118 2000 0010